L - nerovnoramenné 10 - 60

L-profily – nerovnoramenné 10 – 60

L - nerovnoramenné 60 - 300

L-profily – nerovnoramenné 60 – 300